e-WLD handleiding 

Handleiding

Zoeken

Vanuit het hoofdmenu kan in het vakje 'Begrip' snel naar een begrip gezocht worden. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de symbolen * (nul of meer willekeurige tekens) of ? (één willekeurig teken). Door uit de menu-optie 'Zoeken' te kiezen voor 'Begrippen', 'Plaatsen' of 'Trefwoorden' ontstaan er de volgende drie zoekmogelijkheden:

  1. Begrippen - zoek naar één of meer begrippen en geef per begrip alle dialectwoorden, ingedeeld naar trefwoord.
  2. Plaatsen - zoek naar alle dialectwoorden die aangetroffen zijn in de plaats (of plaatsen) die zijn geselecteerd. Per plaats worden de dialectwoorden ingedeeld naar begrip en trefwoord. N.B. Voor het vinden van alle woorden die verkregen zijn in één bepaalde plaats is het sneller om eerst de plaats te vinden via Overzichten > Dialecten en daarna de plaats aan te klikken.
  3. Trefwoorden - zoek naar één of meer trefwoorden en geef de gevonden dialectwoorden onderverdeeld per begrip.

Dialectweergave

De dialecten waarin de dialectopgaven voorkomen kunnen op verschillende manieren worden weergegeven. Standaard wordt alleen de plaatsnaam (Plaats) weergegeven. In plaats daarvan kan de Kloekecode worden weergegeven door deze optie bovenin bij Dialectweergave te selecteren. Het is ook mogelijk om zowel de plaatsnaam als de Kloekecode weer tegeven (Plaats en Kloeke).

Wanneer een dialectopgave identiek is voor meerdere dialecten, dan wordt de eerste plaats standaard gevolgd door een komma en drie punten:

beter met iemand zijn: en ’t soŏ bĕetər meĕm zen ( Aarle , ... )

Om alle plaatsen te zien waar deze dialectopgave gesproken wordt kan bovenin het scherm de optie Dialectlijst worden aangevinkt. Dan verschijnen alle opties:

beter met iemand zijn: en ’t soŏ bĕetər meĕm zen ( Aarle , Rixtel )

Overzichten

De Overzichten van Begrippen, Plaatsen en Trefwoorden geven de gehele inhoud van het woordenboek weer (verdeeld over pagina's). Ook is het mogelijk om vanaf hier de lijst met Oorspronkelijke uitgaven te zien en in de PDF bestanden ervan te kijken.

Filteren

Bij iedere zoektocht is het mogelijk om de weer te geven dialectopgaven te filteren. Welke filters precies beschikbaar zijn hangt af van welke zoektocht er gedaan wordt:
FilterBegripPlaatsTrefwoord
Begripx
Plaatsxx
Dialectopgavexx
Kloekecodexxx
Toelichtingx
Deel/sectie/afleveringx

Bij het filteren op deel/sectie/aflevering kan precies één combinatie geselecteerd worden; het is dus niet mogelijk om meerdere afleveringen te selecteren. Wanneer er een filter gebruikt is, dan verschijnt er bij het zoeken naar Begrippen of Trefwoorden een samenvatting van de filterparameters op de balk "Filteren...":

Filteren... woord=c* plaats=b* aflevering=II-4

Het bovenstaande filter geeft aan dat de dialectopgave moet beginnen met de letter 'c', dat de plaatsnaam moet beginnen met de letter 'b', en dat de dialectopgaven beperkt moeten zijn tot diegenen die voorkomen in deel II, aflevering 4.

Kleuren en coderingen

Er worden in het e-WLD een aantal verschillende kleurcoderingen gebruikt. De meeste daarvan spreken voor zichzelf. Hieronder een voorbeeld van kleurcoderingen waar enige uitleg bij gegeven kan worden:

waaier:  wèèjǝr (Aalst, ...), wèèr (Gemert), (of: wèèjǝr?)  wáájǝr (Boxtel  [Van Bakel]  ), waaier, dienende om het pas gesterkte kettinggaren mee droog te waaien (bladzijde 28), v.d. Ven - Vos  wèèjǝr (Gemert)

Een opmerking of toelichting die geldig is voor één of meerdere daaropvolgende dialectopgaven wordt afgebeeld met een lichtgele achtergrond. Een opmerking of toelichting die uitsluitend betrekking heeft op één plaats staat tussen blokhaken en heeft een lichtblauwe achtergrond.